Associació Atzavara-arrels

Interculturalitat, cohesió social i acció comunitària.

        "No veig la misèria que hi ha, sinó la bellesa que encara queda"

Colors
 Memòries d'Anna Frank