::Home >Club de Lectura Fàcil.

Club de Lectura Fàcil.

lf 
 

Què és la Lectura Fàcil?

Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents, pàgines webs, etc. elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores.

Segueixen les directrius internacionals de l'IFLA  quant al llenguatge, al contingut i a la forma.


Per què són necessaris els materials LF?

1. Perquè un 30% de la població té dificultats lectores.

2. Perquè l'accés a la lectura és una necessitat social i un dret recollit en diversos textos legals nacionals i internacionals.

3. Perquè llegir és un plaer que permet compartir  idees, pensaments i experiències

 
lf
 
http://www.lecturafacil.net/content-management/