Presentació
Volem satisfer en tot el possible i fer que sigui positiu el tracte amb nosaltres, si aconseguim això, ens considerem satisfets.

Reparació, instal·lació i venda d'electrodomèstics

            Antenes de TV                              Electrodomèstics                      Accessoris i complements
Antenes de Tv       Electrodom...          Accessoris* Serveis externs

      Circuit Tancat de Tv                    Seguretat                     Telecomunicacions           
 Circuit tancat de TV    Seguretat    Telecomunicacions