Novetats
En el disseny de les activitats d’aprenentatge s’han tingut en compte: Els conceptes Els procediments Les actituds ...

MATESWIN

gestormateswin


Els programes de MATEMÀTIQUES inclouen exercicis per a tota l'Educació Infantil i Primaria.

En la seqüenciació dels continguts s'han tingut presents els coneixements previs i els posteriors.

Fàcil tractament de la diversitat, inclòs d'alumnes amb necessitat d'una Adaptació Curricular.

Participació activa dels nens/es amb l'ordinador.

Enfocament constructiu, ja que cadascú va creant i organitzant els seus propis coneixements.

Facilita l'ús de l'aula informàtica per part de qualsevol professor/a, ja que el funcionament dels programes és molt fàcil i intuitiu.

Permet treballar un gran nombre d'activitats en una sola sessió, per tant el seu ús es recomana a tot tipus d'alumnes i és molt útil pels nens/es, ja que desenvolupen l'atenció, la lectura, la comprensió ...

Permeten diferents tipus de funcionament: Exercici, Tipus d'exercici ...

Són de molta utilitats per tots els alumnes:

  •  Si tenen un coeficient elevat poden utilitzar el darrers graus de dificultat, un nivell superior i els programes de Reforç.

  •  Si necessiten reforç utilitzaran els primers graus de dificultat, un nivell inferior i els programes d'Educació Infantil.