Presentació
En aquesta web podreu trobar exposats reproduccions de mosàics antics i moderns per la Tarraco via d´enguany.

Mosàic-mvsevmtgn

EXPOSICIÓ DE REPRODUCCIONS DE MOSÀICS ANTICS I MODERNS A MVSEVM CAFE DE TARRAGONA.

AQUÍ TROBAREU ELS MOSÀICS EXPOSATS AL MVSEVM CAFE DE TARRAGONA PER LA TARRACO VIVA 2008.