Objectius


Objectius per la Terra

 • Organització d'activitats lúdiques encaminades a conèixer l'entorn i promoure la cura i el respecte pel medi ambient.

 • Donar a conèixer i preservar els indrets naturals del nostre entorn i alhora contribuir al manteniment de la riquesa natural.

 • Promoure l'educació ambiental i el desenvolupament local i rural mitjançant activitats que transmetin valors de sostenibilitat, respecte al medi ambient, consum responsable, reciclatge, agricultura ecològica... tecnologies apropiades i arquitectures sostenibles.

 • Fomentar el reciclatge i la reutilització dels recursos mitjançant la recuperació, transformació i ús creatiu de materials encara útils.

 • Planejar sistemes eficients d'energia, de petita escala i de baix consum energètic, juntament amb la utilització d'energies renovables i el aprofitament dels recursos naturals.


 

Objectius per la Gent

 • Promoure el foment i el desenvolupament d'aspectes fonamentals per l'enriquiment de la cultura humana, mitjançant l'artesania, l'art, les activitats artístiques i la creativitat en general.

 • Promoure l'elaboració artesanal de productes bàsics com a base d'un estil de vida autosuficient

 • Promoure tota mena d'activitats artístiques i artesanals, ser el lloc de trobada d'artistes i artesans i a la vegada d'intercanvi i interrelació entre ells i les seves obres.

 • Promoure, difondre i recuperar vells oficis i tradicions, juntament amb preservar les técniques i disciplines de l'artesania i mantenir-les vives, tot creant un entorn creatiu, obert, plural, projectat al poble i a la comarca i receptiu dels canvis culturals i socials

 • Difondre un estil de vida rural sostenible.

 • Foment de la cultura popular i tradicional.

   

 

Objectius per l'Equitat

 • Ajudar a la integració de persones de col·lectius desfavorits i marginals.

 • Cercar vies per a la cooperació amb comunitats desfavorides d'arreu del món.