Història

POLICLÍNICA COMARCAL DEL VENDRELL es un centre sanitari privat que data de 1942, es converteix en entitat mercantil l’any 1979 i subscriu Conveni amb la Diputació de Tarragona l’any 1987. L’any 1993 s’incorpora al Programa “Vida als anys” de la Generalitat de Catalunya, essent concertat pel CatSalut.
 
Disposa de diferents Unitats Assistencials i és el Centre Sociosanitari de referència de la Comarca del Baix Penedès. Tanmateix disposa de Unitat d’Aguts, Quirúrgica, de Diagnòstic per la imatge, i Consultes Externes (POLIMÈDIC, amb més de quaranta especialistes), mantenint contractes de col·laboració amb quasi la totalitat de Asseguradores Sanitàries a nivell nacional.