Presentaciˇ
Serralleria germans Fabra Franch, S.C.P.- Serralleria en general.

Hist˛ria/ historia.

Qui som/ quienes somos.

La serralleria GERMANS FABRA FRANCH, S.C.P. té una
llarga trajectòria en el món del ferro, que ha anat passat de generació en generació, fins l’actualitat.( La cerrajería HERMANOS FABRA FRANCH, S.C.P. tiene una larga trayectoria en el mundo del hierro, que ha ido pasando de generación en generación, hasta la actualidad.)

La va fundar l’oncle de l’avi dels actuals propietaris; el Sr. José Pagá, fa més de 90 anys.
(La fundó el tío del abuelo de los actuales propietarios, el Sr.. José Pagá, hace más de 90 años.)

Aquest incorporà al negoci el seu nebot, el Sr. Agustí Fabra Vila, qui aprengué l’ofici i treballà amb el seu oncle, utilitzant les eines pròpies de l’època: una forja de carbó, una mola d’afilar, una enclusa, una màquina de taladrar a mà, martells, et.
(Este incorporó al negocio a su sobrino, el Sr.. Agustín Fabra Vila, quien aprendió el oficio y trabajó con su tío, utilizando las herramientas propias de la época: una fragua de carbón, una mole de afilar, un yunque, una máquina de taladrar a mano, martillos, etc).

En aquella època fabricaven diferents utensilis, tant per casa ( “llumaners” típics, “foguerils”, et.com per al camp ( fer les falç  i si ja estaven fetes ,també les podien dentar quant era necessari, ferrar animals, arreglar rodes de carro que en aquella època eren de ferro, fer “xarrugues” que eren aladres per animals i més tard per tractors, et ) així com eines pels treballadors de la mar (“reixagues”- xarxes especials per al peix ó per “mariscar”, et).
(En aquella época fabricaban diferentes utensilios, tanto para casa ("llumaners" típicos, "fogueriles", etc como para el campo ( hacer las hoces y si ya estaban hechas, también las podían dentar cuando era necesario, herrar animales, arreglar ruedas de carro que en aquella época eran de hierro, hacer "xarrugues" que eran arados para animales y más tarde por tractores, etc.) así como herramientas para los trabajadores del mar ("reixagues" - redes especiales para el pescado o para "mariscar", etc.)

Més tard, el negoci passà de pare a fill, fent-se càrrec el Sr. Agustí Fabra Carles.
(Más tarde, el negocio pasó de padre a hijo, haciéndose cargo el Sr.. Agustín Fabra Carles) .

Aquesta tercera generació s’encarregà de fer feines ja més “modernes”, com podien ser: afilar estris, fer reixes, balcons, baranes, portes abatibles i correderes, tanques, cobertures d’edificacions, sense deixar de banda la fabricació d’estris típics i propis de la zona, com poden ser els “llumaners” i els “rastells” ( aparells per mariscar).
(Esta tercera generación se encargó de hacer trabajos ya más "modernos", como podían ser: afilar herramientas, hacer rejas, balcones, barandillas, puertas abatibles y correderas, vallas, coberturas de edificaciones, sin dejar de lado la fabricación de utensilios típicos y propios de la zona, como pueden ser los "llumaners" y los "rastells" (aparejos para mariscar ).

La quarta generació, encapçalada pels germans Sr. Agustí Fabra Franch i  Sr. Javier Fabra Franch, fills de l’anterior, que van aprendre l’ofici del seu pare i del seu avi, continuant amb la tradició de la serralleria,  tot i que utilitzant nous materials, maquinàries i tècniques, treballen amb la mateixa habilitat i professionalitat que els seus antecessors.
(La cuarta generación, encabezada por los hermanos Sr. Agustín Fabra Franch y Sr. Javier Fabra Franch, hijos del anterior, que aprendieron el oficio de su padre y de su abuelo, continuando con la tradición de la cerrajería, y aunque utilizando nuevos materiales, maquinarias y técnicas, trabajan con la misma habilidad y profesionalidad que sus antecesores.)

Aquesta nova generació, confecciona tot tipus de portes, reixes, baranes, balcons, tanques, cobertures d’edificis, etc. amb el ferro com a material principal i amb uns acabats d’alta qualitat. (Esta nueva generación, confecciona todo tipo de puertas, rejas, barandillas, balcones, vallas, coberturas de edificios, etc. con el hierro como material principal y con unos acabados de alta calidad).