Presentació
L’A.C.C-I. és una entitat sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal la difusió de les músiques catalana i iberoamericana, aquí i enllà de l’Atlàntic i la promoció dels intèrprets professionals que treballen a les nostres comarques.

Presentació

 L’A.C.C-I. és una entitat sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal la difusió de les  músiques catalana i iberoamericana, aquí i enllà de l’Atlàntic i la promoció dels intèrprets professionals que treballen a les nostres comarques.

     Des de començament, l'any 1995, organitza dos cicles de concerts: MONUMENTS VIUS i EL DE MÚSICA CATALANA-IBEROAMERICANA. que es  realitza a les  poblacions- especialment les d’interior- que tenen un monument interessant, per aprofitar el reforç que es donen mútuament els llenguatge musical i arquitectònic.
 
    El de MUSICA CATALANA-IBEROAMERICANA, te una doble finalitat: donar a conèixer la producció dels principals compositors catalans contemporanis, a un dels quals està dedicat el cicle i una segona, encara més pròxima, fer arribar a la gent de les nostres comarques les creacions d’aquells creadors que componen música des de les comarques tarragonines. Al primer dediquen un concert monogràfic, format per les diverses peces, amb els seus intèrprets del cicle, fet amb la col·laboració de l’Auditori Josep Carreras de Vilaseca. Als compositors tarragonins en dediquem un altre, amb el mateix format que es fa a la ciutat de Tarragona.
 
    L’A.C.C-I. pot organitzar aquests cicles de concerts perquè compta amb la comprensió i el suport econòmic del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ de TARRAGONA, LA CAIXA de TARRAGONA i la seva FUNDACIÓ, i per descomptat, la col·laboració dels ajuntaments i associacions locals.