Enllašos d'interŔs
Les Nostres Imatges de Tarragona
::Inici >Avis legal

Avis legal

A través de la pàgina web http://webfacil.tinet.cat/adell, no es recull cap dada de caràcter personal sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. En el cas del formulari de la secció contacte no s’emmagatzema cap tipus de dada en cap fitxer, només es fa servir per a rebre suggeriments o respondre a les preguntes.
Lesnostresimatges.org no es fa responsable sobre els continguts de webs de tercers als que hi te enllaç, així com de les dades que es puguin recollir en aquests.
Totes les imatges d'aquesta web son propietat dels seus autors, si voleu fer qualsevol copia o utilització de les imatges poseu-vos amb contacte amb els autors mitjançant els correus que i surten o comunicant-ho a traves del formulari de contacte.Aviso legal

A través de la página web http://webfacil.tinet.cat/adell, no se recoje ningún dato de carácter personal sin su conocimiento, ni se ceden a terceros. En el caso del formulario de la sección contacto no s’almacena ningún tipo de dato en ningún fichero, sólo se usa para recibir sugerencias o responder a las preguntas.
Lesnostresimatges.org no se hace responsable sobre los contenidos de webs de terceros a los que tiene enlace, así como de los datos que se puedan recoger en estos.
Todas las imágenes de esta web son propiedad de sus autores, si queréis hacer cualquiera copia o utilización de las imágenes poneos en contacto con los autores mediante los correos que salen o comunicándolo a través del formulario de contacto.

LEGAL NOTICE

Through the page web http://webfacil.tinet.cat/adell, you can’t catch any data about personal characters without our knowledge, and we don’t give in to other people either. About of the form in the contact section, it doesn’t store any type of data in any file. Only it’s used to receive suggestions or to answer questions.
Lesnostresimatges.org are not responsible about the content of others webs we have linked, and don’t take charge about the data that they could collect in it.
All the pictures inside this web are owned of their authors, if you want to do a copy or use the pictures, you should contact with the authors through the mails showed or comunicating through the contact form.