::Inici >Notícies

Notícies05 de desembre de 2009
Fenomenal debut de nuetros peques en en casa.
Esta mañana se ha disputado el encuentro amistoso entre los equipos dels Pallaresos y La Floresta con un triunfo indiscutible de los nuestros por 15 goles a 1. No se podia empezar mejor, ha salido todo perfecto, el público asistente ha disfrutado con el juego de los peques, !y que juego!. Todos los presentes hemos quedado maravillados del partido que hemos visto, pases largos, jugadas trenzadas, remates de cabeza , colocación en el campo y juego muy vistoso, perfecto. Creo que nadie se podia imaginar que los más peques nos hicieran disfrutar tanto ,mucho más que algunos equipos grandes.
De entre los nuestro tenemos que destacar a un contundente goleador, Sergio Rodriguez con ocho tantos y a un incisivo Arnau Torres con tres tantos, que juntamente con David Vicente dos tantos, Juan Carlos Borralo un tanto y Dani Rodriguez un tanto, han completado el marcador final. Por parte del equipo de La Floresta, el gol del honor lo ha marcado David Cabre.
                Equipo de La Floresta                                                                                          Futbol Base 
04 de desembre de 2009
Hoy primer entrenamiento oficial, en casa, de nuestra escuela de futbol base
No era justo que nuestros niños tuviesen que ir a entrenar a Torredembarra, como estaba pasando desde la creación de las Escuela de Futbol base, fundamentalmente debido a la negativa del Sr. Regidor d’Esports del Ajuntament dels Pallaresos, a ceder las instalaciones . La gran labor realizada por un grupo de padres con la inestimable colaboración de la Penya Nastic dels Pallaresos,( que todo hay que decirlo, están en todas partes y encima suelen hacer las cosas bien), empieza a dar sus frutos. Hoy, por fin y tras unas duras negociaciones con el Ayuntamiento dels Pallaresos nuestros pequeños pueden entrenar en las instalaciones de Hostalets. Desde esta web queremos FELICITAR tanto a los creadores de la escuela de futbol base, padres y Penya Nastic dels Pallaresos, como al Ajuntament dels Pallaresos, por haber llegado a un entente cordial para que nuestros peques puedan jugar en casa.
Mañana sábado a las 10:00h tendrá lugar el primer partido de los más pequeños contra el equipo de La Floresta, según información aportada por el Sr. Carlos de la Morena, Presidente de la Penya Nastic dels Pallaresos.
   13 de noviembre de 2009

Els Plens de l'Ajuntament dels Pallaresos
El passat dijous 5 de novembre de 2009 a les 20:00 hores es va iniciar a l’ajuntament dels Pallaresos el Ple ordinari corresponent al bimestral d’octubre i novembre del 2009. En ell es van adoptar acords tan importants i transcendentals com una modificació de NN SS, les ordenances municipals, les ordenances fiscals o els Pressupostos per a l’any 2010. Doncs aquests acords tan i tan importants pel nostre municipi van quedar relegats a un segon terme. Els insults, la xuleria, la prepotència, la crispació, les discussions, l’arrogància i el no saber estar de tots i cada un dels nostres Regidors, va ser molt més important que l’aprovació dels acords abans mencionats i que ens han de guiar i donar l’actuació de l’Ajuntament de cara a l’exercici 2010.

Si agafem la definició de Ple de la FCMP (Federació Catalana de Municipis i Províncies) ens diu: El Ple està format per l’Alcalde i Regidors i és l’òrgan de màxima representació política en el Govern Municipal, assumeixi de forma directe la representació de la col·lectivitat i en el seu nom decideix sobre les qüestions més importants i transcendentals del govern del seu municipi. Doncs aquesta definició tant i tant concreta i precisa no es compleix a l’Ajuntament dels Pallaresos, és a dir, els nostres Regidors no la compleixen o no la volen complir.

· “El Ple està format per l’Alcalde i Regidors”: Saben els nostres Regidors aquest fet? Saben que entre tots han de dur a terme la tasca política del nostre poble? Saben els nostres regidors que tots han de donar una imatge política adequada?
· “i és l’òrgan de màxima representació política en el Govern Municipal”: Saben vostès, Srs. Regidors, que són l’òrgan de màxima representació política? Tenen clar vostès que són el mirall en el que tots els veïns de Pallaresos ens mirem?
· “assumeixi de forma directa la representació de la col·lectivitat”: Saben que son regidors perquè així ho han volgut els veïns dels Pallaresos? Que son Regidors perquè cada veí dels Pallaresos els ha delegat la funció de representar-los políticament? Que cada veí va confiar en cadascun de vostès per tal de respectar i fer respectar les seves ideologies?
· “i en el seu nom decideix sobre les qüestions més importants i transcendentals del Govern del seu municipi”: Saben els nostres Regidors que cada veí va donar la seva representació en la seva persona per poder decidir entre altres coses tots i cadascun dels punts de l’ordre del dia del Ple? Saben que entre altres qüestions transcendentals tots podrien debatre fets com tolerància, discreció, autocrítica, sensibilitat, treball, humilitat, reflexió, igualtat, acceptació, sinceritat, prudència, sociabilitat, dedicació, imatge, actitud, respecte, senzillesa, justícia o moral? S’han plantejat els nostres Regidors aquests fets coma a qüestions transcendentals i molt importants per al devenir del seu poble?

Si avui ens anem a fer una enquesta pel poble, ningú sabrà si es van aprovar les NN SS, si es van aprovar les ordenances municipals, si es van aprovar les ordenances fiscals; quin ha estat l’increment per a l’exercici 2010; si ens van pujar els impostos o si es van aprovar els pressupostos; però el que si es sabrà son les discussions i baralles dels nostres Regidors, de l’expulsió d’un regidor del Ple o de la discussió i quasi baralla d’altres dos en finalitzar el Ple. Realment aquestes accions són casualitat o són accions orquestrades per a que realment sigui així? Que el poble parli del comportament i les baralles però que no comenti el fet tan important i transcendent com és que l’any vinent el contribuent pagarà més impostos? Quan la gran part de municipis ha aprovat congelar o fins i tot abaixar els impostos, el nostre poble decideix pujar-los. Com ho pot entendre això el vilatà?

A banda de la greu crisi econòmica que afecta i afectarà durant molt i molt de temps al nostre poble (per reduir la despesa només hi ha una via, la contenció quasi total de la despesa innecessària), els problemes més greus són la mala imatge que estem donant fora del nostre terme municipal i la greu situació en la que es veuen afectats el veïns dels Pallaresos. Aquests veïns que ara fa quasi tres anys van confiar en unes persones per a dur a terme una tasca i que avui no es veu recompensada ni política ni personalment.05 de noviembre de 2009
Els passos elevats

El nostre municipi te una sèrie de carrers molt conflictius pel que fa a la seguretat vial, aquests carrers s’han anat modernitzant vist la perillositat que tenien, avui uns, demà uns altres, ... Alguns dels carrers afectats, hores d’ara, gosen de seguretat en la circulació, tant per als vehicles com per als vianants.
Els nous passos elevats van be, no son un obstacle per als vehicles i permeten realment complir el seu objectiu: “reduir la velocitat”.
Enrera queden els “bonys” que tant de mal feien als cotxes i que realment no servien per a res. Bueno.... enrera, enrera, no, encara hi ha alguns i sembla ser que de moment no es tenen ni es poden canviar.
El que no és possible que un municipi com Els Pallaresos, en un carrer tant conflictiu com és el carrer Onze de Setembre, avui convisquin tres passos elevats diferents a banda dels que s’han tret i no s’han condicionat. I no és possible que uns no estiguin senyalitzats i altres estiguin senyalitzats provisionalment o en males condicions. El conductor del vehicle te que anar pensant, sempre mentre condueix, quin obstacle es trobarà: pas tipus “bony”, pas tipus “bony duplicat”,pas elevat dels nous i en perfectes condicions, pas senyalitzat, pas no senyalitzat o pas senyalitzat en males condicions....., a banda dels pensaments necessaris del conductor: els retrovisors, el canvi de marxes, la velocitat, la radio, les llums, les cruïlles, les cafeteries, la zona esportiva, les parades d’autobús.......
Ara resulta que s’han instal·lat uns passos elevats perquè hi hagi menys perillositat i resulta que el conductor te més risc perquè se li han posat més inconvenients.
Els passos elevats tenen que existir, però en perfectes condicions. I sobre tot en els punts o carrers conflictius, aquests carrers tenen que estar immaculats en quant a seguretat vial.
I per últim, només una apreciació. És possible que als Pallaresos hi hagi tants i tants passos elevats diferents? És possible que el conductor vagi pels carrers del nostre poble i es pugui trobar amb 5 passos elevats diferents? Acompanyem fotografies, escull quin t’agrada més?????

 gdfgsdfgsdfg           http://webfacil.tinet.org/usuaris/aipweb/G_Malament_1_Gran_20091105131311.JPG

 
09 d'octubre de 2009
Tan complicat com a sencill .............. "Els Pressupostos"
Últimament hem estat sentint per la televisió expressions com “El debat del Estat de la Nació”, “El debat de Política General” i d’altres. Properament començarem a sentir una, igual o més important en la vida política: “Pressupostos Generals de l’Estat”.

Ara és el moment per les institucions de debatre, parlar i proposar els pressupostos per l’any següent. A partir d’ara començarem a sentir paraules com: ingressos, despeses, capítols, taxes, romanent, ordinari, personal, partides, actius, inversions.... amb aquests elements han de treballar els nostres dirigents per a treure endavant el pressupost corporatiu per a l'exercici vinent. Les administracions més precavides ja han elaborat algun que altre projecte, i les altres ara es tenen que posar a treballar per distribuir i proposar tant els ingressos com les despeses d’acord amb les necessitats de la seva administració.

El pressupost ve regulat per la llei d’Hisendes Locals i és la norma fonamental per la gestió econòmica del municipi. És l’instrument bàsic que permet al govern municipal articular i desenvolupar la política municipal. L’article 169 preveu que els pressupostos s’aprovin anualment pel Ple abans del 15 d’octubre, una vegada aprovats inicialment s’exposa al públic durant 15 dies, transcorregut aquest termini, el pressupost es considerarà definitivament aprovat si no hi ha reclamacions, en el cas que hi hagi reclamacions el Ple disposa d’un termini d’un mes per resoldre-les. Finalment el Ple de la Corporació ha d’aprovar definitivament el pressupost general abans del dia 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici en que s’hagi d’aplicar, sinó no s’aprova, s’haurà de prorrogar el pressupost anterior.
Fent un petit resum, podem dir que, el pressupost s’estructura en ingressos i despeses, ordenats per capítols i partides. Els ingressos estan formats per: impostos directes, impostos indirectes, taxes, transferències, ingressos patrimonials, alienació d’inversions, transferències de capital, actius financers i passius financers I les despeses la formen: personal, bens corrents, financers, transferències, inversions, transferències de capital, actius financers i passius financers. Els aspectes fonamentals dels pressupostos són les inversions en el de despeses, i les subvencions en el d’ingressos. La dotació econòmica d’aquestes partides permeten renovar, modificar o arreglar les necessitats el municipi.

És clar que el total de les depeses té que coincidir amb el total dels ingressos, en aquest sentit la llei estableix que si no poguessin coincidir l’administració ha de adoptar les mesures per eliminar el desviament. El principi d’equilibri pressupostari obliga que les despeses tenen que ser igual als ingressos, i només en casos de desviament financer, la llei permet un desequilibri pressupostari de signe positiu (ingressos > despeses), per tal de fer front a l’existència d’un dèficit anterior.

I com a última pinzellada, i molt fonamental, cal controlar l’endeutament. El grau d’endeutament vindrà regulat pel rati d’estalvi net (capacitat de pagament de la quota, sempre en positiu) i pel rati de deute viu (capacitat d’endeutament, que no pot superar el 110% dels ingressos corrents). Entre altres els mitjans per l’endeutament poden ser crèdits, pòlisses o d’altres. Els municipis poden optar per l’endeutament però ho han de fer segons un vàrem sense poder superar el 110% establert. Decidir fins on es vol arribar pertany als polítics, i decidir fins on es pot arribar a la Sindicatura de comptes.
 
Així doncs en els pressupostos primer cal ser previsors, segon equitatius i tercer prudents.12 de setembre de 2009

Pallarock ...... o desastrerock??
Desastre rock, segur, perquè va ser un gran desastre, i no em refereixo a l’ actuació dels músics, que alguns ho feien força bé, si no a l’ organització. En l’ hora punta del concert com a molt hi havia 150 persones. Els que portaven el bar del concert, enganyats pensant que serien els únics en vendre begudes, es varen quedar amb un pam de nas al comprovar que altres locals restaven oberts fins altes hores de la matinada, tot hi fent l’agost a costa del músics que esperaven l’ hora d’ actuar. Els pocs assistents al concert van haver d’ esperar més d’ una hora per que comences el mateix, perquè no hi havia prou afluència de públic ni per començar.
Quina moral li pot quedar a qualsevol artista que veu la graderia buida? Quina il·lusió li pot quedar per fer la seva feina quant veu que passen les hores i l’afluència de públic no va a més?. Son els nostres músics, hem de fer-los costat, hem d’ajudar-los, però el que de ben segur no hem de fer es enfonsar-los com s’ha fet amb aquest concert mal planificat, mal publicitat i mal gestionat. 
 No es poden fer les cosses així de malament, sense previsions, sense publicitat, sense calcular bé les dates, sense comptar amb els veïns i les molèsties que els hi pugui generar….. no, així no es poden fer les coses. Però…. ¡Con su excelencia hemos topado!. Els nostres dirigents son autosuficients com ells diuen i no necessiten per a res l’opinió de l’oposició, i jo afegiria: “ ni l’opinió de ningú”.
De ben segur que ara ens sortiran que si “son els primers en muntar un concert de rock als Pallaresos”, que “el fracàs es culpa de l’oposició”, etc etc, ens podem sentir qualsevol cosa, desgraciadament comencem a estar acostumats, a les respostes grolleres i “barriobajeras” d’ algun dirigent del nostre Ajuntament .
Doncs la resta funciona igual, i això el poble ho ha de saber. L’economia municipal esta per terra amb un dèficit a dia d’avui  de més de 700.000 euros , obres cancel·lades, etc, etc. Però de festa que no en falti, que el poble estigui distret i que no pensi en altres coses, si tenim al poble escoltant música potser no parlin d’altres temes més preocupants. Doncs no senyors del Equip de Govern, el poble no és ruc, el poble en parla i molt i no estan d’acord en malgastar els calers de l’ ajuntament en fer xarangues i concerts el dia que vostès volen , a l’hora que vostès volen i als llocs que vostès volen, ! que tots necessitem descansar !.


01 de setembre de 2009
La política Social del nostre Ajuntament deixa molt que desitjar.

Recordo com si fos ara la primera reunió a la que vaig assistir com a regidor, va ser una Comissió Extraordinària de Comptes (si no mal recordo),  d’això aviat en farà dos anys. En aquella reunió, vaig demanar, com a condició per donar suport als pressupostos que es debatien, 7 punts. Dintre d’aquests 7 punts, hi havien dos que per mi eren prou significatius i urgents. El primer era el condicionament de les voreres per cadires de rodes, i el segon era incloure dins dels pressupostos una partida per instal·lar una grua per discapacitats a la piscina municipal.  La resposta  que se’m va donar va ser que  ...“sí, que es portarien a terme aquestes actuacions”.  Quina va ser la meva sorpresa quan al Ple on es tenien que aprovar els mencionats pressupostos i abans de la votació, jo vaig preguntar a l’ Equip de Govern “ que hi havia de les meves peticions?” i la resposta  del Sr. Carles Vidaller, regidor d’ Iniciativa Verds, va ser que “es portaran a terme dintre d’aquesta legislatura”. Carai tu quin canvi !, és a dir, que tenim que esperar-nos quatre anys perquè no tenim calers . Evidentment que vaig votar en contra d’aquells pressupostos. Segons el meu parer les necessitats d’aquets veïns son  més que importants,  i els calers es podien treure fàcilment de qualsevol lloc. Per un altre costat també val a dir que, després d’ insistir al regidor d’urbanisme Sr. Claudi, aquest es va comprometre a fer les rampes, i las va fer.

Bé, ja han passat dos anys i continuem sense grua a la piscina municipal, però això si, hem de estar tots tranquils perquè el nostre regidor d’Iniciativa, (responsable de la piscina), que no té calers per comprar una grua pels discapacitats, ”SI TE CALERS” per comprar un corró, torn o rodet d’entrada, “molt necessari i urgent”, per la nostra piscina municipal. El més divertit és que encara té la poca dignitat de contestar-me amb la seva, més que famosa dialèctica grollera, “.....Sr. Marcos  li tindré  que dir mil vegades que la grua la ficarem dins d’aquesta legislatura....”

!Que tranquil em quedo, ..... això es política social!.
(Si ......la del Sr. Vidaller)03 de juliol de 2009
Quina llàstima.....una vegada més aquest Ajuntament va a la deriva.

És trist però cert, en passades legislatures ja hem patit aquests tipus de situació, per desgràcia. La grolleria, la desqualificació, la manca de respecte entre els regidors, en definitiva, la manca de respecte envers un poble que no es mereix tindre aquesta mena de personatges dins el Consistori. Pot ser que, una de les coses més preocupants, és que la nostra Alcaldessa no pot parar aquesta situació, simple i planerament perquè els compromisos per mantindre el poder són tant grans que l’obliguen a ser una eina en mans d’uns destralers. Destralers com el Sr. Jordi Pardo, que nega la llibertat d’expressió als representants dels partits en l’oposició, impedint que puguin expressar-se en els mitjans de comunicació que pertanyen a l’Ajuntament, persona que cada vegada que es dirigeix a l’oposició ho fa d’una manera prepotent, xulesca i sempre en un to amenaçador. Destralers com el Sr. Carles Vidaller, que va fent ostentació  del seu sarcasme i la seva mala educació, insultant i ofenent a certs regidors de l’oposició, i que creu que així guanyarà quelcom.
En el darrer Ple es varen donar tota mena de situacions d’aquests tipus que van portar als regidors de PSC, ADMC PP i AIP, a demanar en repetides ocasions a la Sra. Alcaldessa que  mantingues l’ordre i el respecte a la sala. Desgraciadament, l’autoritat no es va imposar, com gairebé sempre, i els representants d’aquests partits, juntament amb la immensa majoria del públic assistent al Ple, van abandonar el mateix com a mostra de protesta per aquesta manca de respecte. 
Les decisions que es prengueren en el darrer Ple confirmen la teoria de molta gent, que pensa que aquest equip de govern no estima Pallaresos. Això va quedar ben evident el passat dijous, quan mocions sense rellevància política, mocions senzilles, mocions que no implicaven cap tipus de despesa econòmica, en definitiva mocions que podien ser bones per l’immensa majoria del poble, varen ser rebutjades  pel sols fet de que las presentava l’oposició. Jo puc entendre que un estigui a favor o en contra d’un tema, però el que demostra que aquest Srs. no estimen el poble queda evidenciat quan veiem que:
-          un regidor d’un partit demòcrata cristià com el Sr. Manel Gómez Porta, vota en contra de que es torni a fer menció al  programa de festes de la Missa solemne, cossa que s’ha fet des de temps immemorials.
-          uns regidors que s’anomenen d’esquerres, com la Sra. Imma Sánchez, el Sr. Jordi Pardo, el Sr. Claudi Domènec i el Sr. Carles Vidaller, voten en contra de la llibertat d’expressió, tot i negant la participació dels partits politics representats al consistori dins la pàgina web del Ajuntament, cosa que per llei ens correspon i que evidentment exigirem davant la llei.
Això nomes és un exemple de la negació per la negació a la que ens tenen acostumats els membres d’aquest infaust equip de govern. De ben segur amics, que l’única explicació a tot això és que aquets Srs. i Sras. Regidors l’únic objectiu que coneixen és la destrucció de l’oposició sigui al preu que sigui, sense importar-los gens ni mica si el que es proposa és bo pel poble o no.
 


15 de juny de 2009
Denunciem malifetes.

Continuem amb un servei de recollida de restes de poda realment insuficient. L'Ajuntament tindria que agilitar aquest servei de recollida el mes aviat possible. També voldríem fer un crit de responsabilitat al nostres veïns perquè no reomplin els contenidors que ja estiguin plens, demanem una mica de paciència. El fet de trobar uns contenidors plens a vessar amb restes escampats pels costats, dona una imatge que no es pas la que el nostre municipi es mereix.

 Bici 2 Bici 2 Bici 2 Bici 2 


29 de maig de 2009
Descobreixen armas a casa d'un veí del carrer Maresme dels Pallaresos.

 

Trist però cert, un veí del carrer Maresme del nostre poble ha estat detingut per la Guardia Civil davant dels fets anteriorment citats. Pel que sembla, aquest veí, acumulava tota mena de andròmines i més concretament  ferralla,  juntament amb armes i explosius gairebé  tots de la Guerra civil espanyola.  Alertats per un veí del poble, les forces de Seguretat del Estat i els Mossos d’Esquadra, han acudit al carrer Maresme i han procedit a activar el protocol d’emergència tot desallotjant uns quants veïns del carrer Maresme i rodalies, per evitar mals majors. Durant l’ intervenció de les forces de seguretat, un dels seus membres ha resultat ferit de caràcter lleu al disparar-se una de les armes que es procedien a retirar. Els veïns desallotjats han estat atesos al “Bar de la Maite” per indicacions de la nostra Alcaldessa Sra. Anna Ramos Castro.

La reflexió que ens feia el Regidor d'A.I.P. Sr. Xavier Marcos (present al lloc dels fets), era la següent: "Avui  l'actuació tant per part dels responsables del  nostre Ajuntament com per part de les forces de seguretat , ha estat correcte, però el pitjor de tot això no són pas les molèsties que han tingut que patir els nostres vilatans (que no han estat poques), sinó la constància que tenim de que aquest Sr. ja havia estat denunciat pels seus propis veïns en repetides ocasions tant a l'Ajuntament dels Pallaresos com a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tarragona i la resposta que van obtindre en les dues ocasions va ser: "...no podem fer-hi res en aquest assumpte...", i tristament al final hem arribat a la situació d'avui. Per sort, una vegada més, la col·laboració ciutadana ha estat clau per resoldre un problema que podria haver estat molt més gros del que ha estat".