Presentació
Espai web de l'AMPA de l'IES Baix Penedès Nord de La Bisbal del Penedès

Presentació

Aquest és el web de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’INSTITUT COSTER DE LA TORRE de la Bisbal del Penedès.

El nostre web neix amb la voluntat de ser una eina al servei de tots els integrants de la comunitat educativa del centre, d’informar de les activitats de l’AMPA i de fomentar la participació a l'institut.

Tots els que vulgueu consultar informacions relacionades amb l'AMPA, o que desitgeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a la junta de l'entitat, el nostre correu electrònic és ampaiesbpn@hotmail.com i el tefèfon és 686.66.24.29 (dijous de 17 a 21h).