ARQUITEC

Arquitec és una aplicació d’Arquitectura per a AutoCAD

Dibuix de parets, portes i finestres, escales, cobertes, acotació automàtica, conversió de 2D a 3D, façanes, secció, llibreria de blocs, gestió de capes.

                                              Característiques:
                                               ______________________________
                                               Llenguatge                                    català
                                               Llicència                                      gratuïta
                                               Versió                                                2.30
                                               ______________________________