TENIU UNA VIDA PER EXPLICAR?

 bio portada

 
 

 
QU╚ ╔S BIOGR└FICS?

Un servei del centre d'Ensenyament i Orientació Josep Roig, de Valls.

Una proposta basada en la redacció en forma de LLIBRE i enregistrament digital de qualsevol tipus de document personal:

-          MEMÒRIES

-          AUTOBIOGRAFIA

-          BIOGRAFIA

-          VIVÈNCIES

-          VIATGES

-          FEINES ANTIGUES

-          RECULL DE RECEPTES DE CUINA

-          HISTÒRIA D’ENTITATS SOCIALS O ESPORTIVES…

Imatges i documents

La redacció de l’original biogràfic pot anar acompanyat de tot tipus d’imatges, pel·lícules o documents que digitalitzarem i ordenarem cronològicament en el cas que no ho estiguin.  

Servei personalitzat

En cada recull s’adequarà la metodologia de treball en funció de les necessitats i de la quantitat de material, tractats sempre amb la major cura i sensibilitat possibles. Ajustant-nos a les necessitats i limitacions, en el cas que hi hagi persones d’edat avançada.

Tarifes

Al tractar-se d'un servei totalment personalitzat, en què cada treball serà diferent, el preu anirà en funció de tot el conjunt de variables que anem introduint en la redacció final: Quantitat d'entrevistes, digitalització d'imatges i documents, llargada... Totes aquestes variables aniran planificades en forma de contracte.

Contracte

En el moment de signar el contracte s'abonarà el 50% del preu acordat i el 50% restant en el moment de l'entrega de la còpia/es original revisada.

Impremta i editorial

En el cas que es vulgui publicar el treball realitzat, el servei d’editorial i impremta estaran seleccionats per l’usuari i no estaran inclosos en el preu final. Els drets de l’autoria aniran pactats en el contracte inicial.PUBLICITAT

 kkkkolo                                klklkl,m