Botānic del Gaiā

Centre de divulgació botànica, jardí botànic, classes d'horticultura ecològica, jardineria, venda de palmàcies i ornamentals directe viver, especialitat Trachycarpus wagnerianus
i Chamaerops humilis, projectes i treballs jardineria, assessoria.Fotos

               xerojardineria    botanic4                Trachi.wagplanellbotanic         raco               hivernacle       

              05  013