EL PINELL DE BRAI

Hawai Bombai i el pinell de brai

El meu poble, petit però eixerit
Elpinell de brai