Presentació
Associació de la Gent Gran i Pensionistes de Vilabella

ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN I PENSIONISTES DE VILABELLA

FUNDACIO DE L´ASSOCIACIÓ

p - Fes clic aquí per veure la imatge en la seva mida original

El dia 20 de maig del 2003 es va constituir a Vilabella L' ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN I PENSIONISTES DE VILABELLA.

  • Assolir la unitat i la solidaritat de tots els socis
  • Representar, defensar i promoure els seus interessos i drets
  • Programar actes
  • Coordinar actuacions amb altres entitats amb els mateixos objectius
  • Organitzar activitats informatives, culturals i recreatives

PODRAN SOL.LICITAR SER SOCIS D' AQUESTA ASSOCIACIÓ  QUALSEVOL PERSONA JUBILADA, PENSIONISTA  O MAJOR DE 65 ANYS QUE ES VULGUI COMPROMETRE AMB LES FINALITATS DE L' ASSOCIACIÓ.