Futbol

El futbol es un joc de equip que consisteis en marcar gols i el equip que marque me gols en 90minuts

o es pot empatar