Comptabilitat i Laboraltarjeta reduidaPer a Pymes i autònoms, també a domicili, amb programari propi o del client.

Més de 20 anys treballant amb contabilitats, avalen la nostra feina.
Per mitjà d'aquest servei ens encarreguem d'informatitzar i processar tota la informació econòmica de la seva empresa, elaborant la informació comptable, fiscal i financera adequada a les obligacions i necessitats de la seva empresa:

 • Llibres oficials de comptabilitat.
 • Balanços i comptes d'explotació i resultats.
 • Anàlisi de la situació economicofinancera.
 • Estats comptables detallats.
 • Llibres fiscals obligatoris.
 • Dipòsit de comptes anuals al Registre Mercantil.
 • Revisió fiscal i comptable de l'empresa.
 • Confecció de pressupostos anuals i seguiment.
 • Escaneix de documentació i copia de seguretat.
 • Reconstrucció/actualització fiscal i comptable.
 • Gestions laborals, nòmines, seguretat social.

Tot això mitjançant aplicacions informàtiques, ja sigui la nostra propia, o la del client. Podem desplaçar-nos al domicili del client.

assessors fiscals  economistes

 Fiscalitat

Una vegada la comptabilitat actualitzada, és l'hora de generar els tributs necessaris per complir amb legislació vigent.
Amb el nostre encertat assessorament, facilitarem al nostre client el detall de tots els tributs necessaris:
IVA, IRPF, RENDA, IMPOST DE SOCIETATS, (303,111,115,130,347, etc..)
aeatComunitats de veïns

Deixi portar la seva comunitat a un professional. Perquè s'ha d'enfrontar als seus veïns?

 • El.laboració del pressupost anual.
 • Recobrament i gestió d'impagats.
 • Gestió dels serveis de l'Immoble.
 • Honoraris econòmics.
 • Contacte directe amb els veïns.
 • Confecció de documentació necessaria: Actes, revisions, actualitzacions,etc.
 • Convocatoria i administració de les assemblees de veïns.
 • Actualització d'estat de comptes endarrerits.
 • Disponibilitat inmediata dels estats de comptes actuals.

contador de visitas
Comptador de visites