Centre d'iniciatives Empresarials

Viver d'empreses de la Conca de Barbera

El Consell Comarcal de la Conca de Barbera posa a diposicio d'emprenadors i empresaris el nou Viver d'empreses, ubicat al Centra d'Iniciatives Empresarials de Montblanc. un espai modern i innovador, destinat a la ubicacio temporal de noves empreses i d'empreses consolidades que desenvolupin la seva activitat a la Conca de Barbera. La finalitat del Viver d'Empreses no es altra que la de facilitar la posada en marxa i la implantacio de noves empreses en l'ambit territorial de la Conca de Barbera,, amb l'objectiu de dinamitzar el teixit empresarial de la Conca, incrementar el volum comercial amb l'exterior i la generacio d'ocupacioSeccio2 de del menu prova2

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm