Presentació
Pàgina autodescriptiva artística, on hi entren la pintura i la fotografia.

Pintura, collage i fotografia

Creacions artístiques

la kira és una nineta