EL DESPATX

Atenció directa i personalitzada amb l'advocada. Especialització i àmplia experiència processal judicial. Agilització i informació continuada i puntual de la tramitació dels expedients.

Ps. Francesc Macià, 9 baixos.
43850 Cambrils

Telf: 977 794411   Fax: 977 794469
e-mail: cbudi@tinet.cat