Presentació
Progressos del curset de webfacil 2009

Què trobes a faltar en aquesta pàgina?

Enquesta:

BENVINGUTS A LA MEVA PRIMERA "WEBFACIL"

Espai virtual on aplicaré els meus progressos al curset.

aixo no es


Aquesta pàgina em servira per anar aplicant els coneixements que vagi adquirint durant les quasi dues setmanes que durarà el curset de webfacil del tinet.

cara