BENVINGUTS AL NOSTRE DEPARTAMENT.

ARREU HI HA BELLESA

Arreu hi ha bellesa.

COMPONENTS DEL SEMINARI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA 09- 10
 
Rosa Mª Arnau
Neus Candel
Mercè Cardona
Blanca Cortijo
Joan Gibert
Misericòrdia Hernández
Maribel Luengo
Carme Montalà
Anna Reynals
Montse Vallès
Amaya Zaragoza
 

CRÈDITS VARIABLES, MATÈRIES OPTATIVES, TUTORIES i CÀRRECS
 
MATÈRIES OPTATIVES I EAR
1r ESO
EAR- TÈCNIQUES I HÀBITS D’ESTUDI
Blanca Cortijo
Anna Reynals
2n ESO
EAR- CONEIX-TE A TU MATEIX
Rosa Mª Arnau
Anna Reynals
Montse Vallès
3r ESO
EAR- SALUT I PELES
Rosa Mª Arnau
Blanca Cortijo
Montse Vallès
Amaya Zaragoza
OPT.- HABILITATS DOMÈSTIQUES
I JARDINERIA
Carme Montalà
4t ESO
EAR- QUIN CAMÍ SEGUIR?
Maribel Luengo
Carme Montalà
Amaya Zaragoza
TUTORIES i CÀRRECS
CAP DE SEMINARI
TUTOR ENLLAÇ : IES – UEC
TUTOR 3r i 4t M (aula oberta)
Joan Gibert
TUTORA 2n M
COORDINADORA ESO
Montse Vallès
TUTORA 1r C *
Blanca Cortijo
TUTORA 2n C *
Rosa Mª Arnau
TUTORA 3r C *
Amaya Zaragoza
COORDINADORA USEEs TUTORA 4t C *
Carme Montalà
EDUCADORA USEE
Mercè Cardona
EDUCADORA USEE
Neus Candel
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
SUPORT ALUMNES 1r
Anna Reynals
TUTORA AULA D’ACOLLIDA
Misericòrdia Hernández
 
* En aquests cursos s’hi troben matriculats alumnes amb necessitats educatives especials que cursen les matèries instrumentals a l’aula USEE