Biomassa

   
 
Anomenem biomassa al conjunt de matèria orgànica, animal o vegetal, que podem utilitzar com a font d'energia. La biomassa es pot classificar, com a recurs energètic, en:
  • Biomassa forestal: És la resultant de la neteja dels boscos per a protegir-los dels incendis i dels residus resultants com a subproductes de les indústries de la fusta.
  • Biomassa agrícola: La composen els residus que es generen de les activitats agrícoles i agroalimentàries.
  • Biomassa de residus animals: Com el seu nom indica, és la matèria orgànica residual de les activitats ramaderes i agroalimentàries.
  • Cultius energètics: Són cultius específics amb l'únic objectiu de generar matèria orgànica per a utilitzar-la com a font energètica.
  • Residus Sòlids Urbans (RSU): Aquest tipus de biomassa està formada pels residus biodegradables dels municipis com poden ser la fracció orgànica, els olis vegetals utilitzats per cuinar, et

Dins el sector de la construcció, les calderes de biomassa han experimentat, en els últims vint anys, un avenç considerable. Les calderes modernes cremen biomassa d’alta qualitat com estelles de fusta, pellets o residus agrícoles i agroindustrials uniformes, sense fums i amb emissions comparables als sistemes moderns de gasoil i gas. L’estat actual de desenvolupament tecnològic d’aquestes calderes permet que la neteja de les superfícies d’intercanvi i l’extracció de cendres siguin automàtiques. Aquests sistemes de calefacció es poden combinar fàcilment amb sistemes d’energia solar tèrmica. Les calderes de biomassa modernes utilitzen fins al 90% de l’energia continguda a la fusta per a la calefacció, igual que una bona caldera de gasoil o de gas.