Presentació
Centre d'osteopatia sistémica

Centre d'Osteopatia Sistémica

En els detalls més petits podem trobar les respostes més importants.

El treball amb les técniques més sutils, el respecte a la persona i a tot el envolta la vida d'aquesta, establint un diàleg sincer i no invasiu amb el cos del client per donar-li un suport cap al restabliment del seu equilibri.En quines situacións podem acudir a EIX natural?


A EIX natural el podem ajudar en el tractament de diverses patologies derivades de l'aparell locomotor o d'altres estructures que produeixen dolor. També treballar aspectes que d'una forma indirecta acaben manifestant el dolor.

  • Dolor crònic i que es repetix a la columna: lumbàlgies, ciàtiques, contractures...

  • Lesions traumatiques o degeneratives en articulacions: esquiços freqüents, inflamació articular.

  • Cefalees i migranyes.

  • Alteracions en la funció de diversos òrgan viscerals: estòmac, digestius (restrenyiment, hèrnia de hiatus), pulmonars,

  • Dolor associat al període de l'embaraç.

  • Revisions pediàtriques per prevenir problemes d'esquena.

  • Còlics del lactant, alliberació de tensións fascials, millora de la funció respiratòria en nens.

  • Alliberació de nusos enegètics associats a traumes o situacións d'estrés per mitjà de tècniques de respiració.

  • Restabliment dels fluxes energètics naturals.