ENERGIES RENOVABLES I NO RENOVABLES

Tecnologia 1er ESO

Les energies renovables més utilitzades són l'energia solar, l'energia hidràulica, l'energia eòlica, l'energia de la biomassa i l'energia mareomotriu. Totes elles provenen de fonts d'energia que no s'exhaureixen, encara que s'utilitzin de manera constant. A més de preservar el medi ambient, les fonts d'energia renovables com el vent, les onades o el Sol són inesgotables (el Sol continuarà brillant com a mínim els propers 5.000 milions d'anys!). En canvi, les fonts d'energia no renovables, com el carbó, el petroli, el gas natural i l'urani són molt contaminants i s'acabaran exhaurint.

Actualment, a l'Estat espanyol, la producció d'energia a partir de fonts renovables només representa un 12% del total. Darrerament s'està fomentant l'ús d'energies renovables, especialment en països com el nostre, que són idonis per aprofitar l'energia solar o l'energia eòlica. Ara bé, perquè l'explotació de fonts d'energia renovables sigui productiva cal continuar investigant per tal d'augmentar el rendiment dels generadors (panells solars, molins de vent) i abaratir el cost de les instal·lacions. D'aquesta manera serà possible extendre l'ús de les energies renovables, especialment en aquells indrets on portar la xarxa elèctrica ocasiona costos elevats i greus problemes en el medi ambient, com és el cas dels pobles d'alta muntanya o d'indrets habitats molt allunyats d'altres nuclis urbans.