Presentació
Projectes agrícoles i ramaders, peritacions, jardineria, assessorament tècnic, producció integrada, consultoria rural, atermenaments i fitacions, medi ambient, PRL, legalització de pous.

icona rss Rss

Presentació

PRESENTACIÓ

Enginyeria del Camp, scp és una empresa dedicada a realitzar projectes idonar solucions al mon rural, des de l'àmbit de la producció d'aliments, des del paisatge, des de la jardineria , des de la  indusria artesanal de l'alimentació, des de la construcció de magatzems i granges a buscar-li recusros, oportunitats de negoci i partenaires dins el seu sector, amb la visó clara de la necessitat d'un bon servei per ajudar a mantenir i desenvolupar el món rural.