Presentació
Som un esplai molt divertit i entretingut, Aprčn i xala.

Terąpia

Divertit, no et deixa dormir i .....!!!


"No hay nadie que ame el dolor mismo, que lo busque, lo encuentre y lo quiera, simplemente porque es el dolor."

¿Qué es Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.

¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño. El punto de usar Lorem Ipsum es que tiene una distribución más o menos normal de las letras, al contrario de usar textos como por ejemplo "Contenido aquí, contenido aquí". Estos textos hacen parecerlo un español que se puede leer. Muchos paquetes de autoedición y editores de páginas web usan el Lorem Ipsum como su texto por defecto, y al hacer una búsqueda de "Lorem Ipsum" va a dar por resultado muchos sitios web que usan este texto si se encuentran en estado de desarrollo. Muchas versiones han evolucionado a través de los años, algunas veces por accidente, otras veces a propósito (por ejemplo insertándole humor y cosas por el estilo).

 

¿De dónde viene?

Al contrario del pensamiento popular, el texto de Lorem Ipsum no es simplemente texto aleatorio. Tiene sus raices en una pieza cl´sica de la literatura del Latin, que data del año 45 antes de Cristo, haciendo que este adquiera mas de 2000 años de antiguedad. Richard McClintock, un profesor de Latin de la Universidad de Hampden-Sydney en Virginia, encontró una de las palabras más oscuras de la lengua del latín, "consecteur", en un pasaje de Lorem Ipsum, y al seguir leyendo distintos textos del latín, descubrió la fuente indudable. Lorem Ipsum viene de las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de Finnibus Bonorum et Malorum" (Los Extremos del Bien y El Mal) por Cicero, escrito en el año 45 antes de Cristo. Este libro es un tratado de teoría de éticas, muy popular durante el Renacimiento. La primera linea del Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", viene de una linea en la sección 1.10.32

El trozo de texto estándar de Lorem Ipsum usado desde el año 1500 es reproducido debajo para aquellos interesados. Las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de Finibus Bonorum et Malorum" por Cicero son también reproducidas en su forma original exacta, acompañadas por versiones en Inglés de la traducción realizada en 1914 por H. Rackham.

¿Dónde puedo conseguirlo?

Hay muchas variaciones de los pasajes de Lorem Ipsum disponibles, pero la mayoría sufrió alteraciones en alguna manera, ya sea porque se le agregó humor, o palabras aleatorias que no parecen ni un poco creíbles. Si vas a utilizar un pasaje de Lorem Ipsum, necesitás estar seguro de que no hay nada avergonzante escondido en el medio del texto. Todos los generadores de Lorem Ipsum que se encuentran en Internet tienden a repetir trozos predefinidos cuando sea necesario, haciendo a este el único generador verdadero (válido) en la Internet. Usa un diccionario de mas de 200 palabras provenientes del latín, combinadas con estructuras muy útiles de sentencias, para generar texto de Lorem Ipsum que parezca razonable. Este Lorem Ipsum generado siempre estará libre de repeticiones, humor agregado o palabras no características del lenguaje, etc.
La masana vermella

Poso el que hem ve al cap.

Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de la indústria des de l'any 1500, quan un impressor desconegut va fer servir una galerada de text i la va mesclar per crear un llibre de mostres tipogràfiques. No només ha sobreviscut cinc segles, sinó que ha fet el salt cap a la creació de tipus de lletra electrònics, romanent essencialment sense canvis. Es va popularitzar l'any 1960 amb el llançament de fulls Letraset que contenien passatges de Lorem Ipsum, i més recentment amb programari d'autoedició com Aldus Pagemaker que inclou versions de Lorem Ipsum.

És un fet establert de forma evident que un lector es distraurà amb el contingut llegible d'una pàgina quan miri a la seva composició. El fet de fer servir Lorem Ipsum és perquè conté una distribució més o menys normal de lletres, de forma oposada a quan es fa servir "Contingut aquí, contingut aquí", aconseguint així que sembli català llegible. Molts paquets d'autoedició fan servir Lorem Ipsum com el seu model de text, i una cerca per "Lorem Ipsum" descobrirà molts llocs web encara a les baceroles. Diverses versions han anat evolucionant al llarg dels anys, a vegades per acident, a vegades a propòsit (inserint humor i coses per l'estil).

 

Contràriament a la creença popular, Lorem Ipsum no és només text aleatori. Té les seves arrels en una peça clàssica de la literatura llatina del 45 aC, és a dir, de fa 2000 anys. Richard McClintock, un professor de llatí al Hampden-Sydney College a Virgínia, va buscar una de les paraules més estranyes del llatí, "consectetur", procedent d'un dels paràgrafs de Lorem Ipsum, i anant de citació en citació d'aquesta paraula a la literatura clàssica, en va descobrir l'orígen veritable. Lorem ipsum procedeix de les seccions 1.10.32 i 1.10.33 de "De Finibus Bonorum et Malorum" (Sobre el Bé i el Mal) de Ciceró, escrit l'any 45 aC. Aquest llibre és un tractat sobre la teoria de l'ètica, molt popular durant el Renaixement. La primera línia de Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", prové d'una línia a la secció 1.10.32.

El fragment estàndard de Lorem Ipsum fet servir des del 1500 es reprodueix a continuació per tots aquells interessats. Les seccions 1.10.32 i 1.10.33 de "De Finibus Bonorum et Malorum" de Ciceró es reprodueixen en la seva forma original, acompanyades de les versions angleses de la traducció de 1914 feta per H. Rackham.

Hi ha moltes variacions dels passatges de Lorem Ipsum disponibles, però la majoria han sofert alteracions d'alguna manera, ja sigui per humor infiltrat, ja sigui per paraules aleatòries que no semblen gaire creïbles. Si vols fer servir un passatge de Lorem Ipsum, has d'estar segur que no hi haurà res comprometedor amagat en el text. Tots els generadors de Lorem ipsum a Internet tendeixen a repetir un tros determinat tantes vegades com calgui, i això fa que aquest sigui el primer generador real a Internet. Fa servir un diccionari d'unes 200 paraules llatines, combinades amb un grapat de models de frases per generar un Lorem Ipsum que sembli raonable. Així doncs, el Lorem Ipsum generat està lliure de repeticions, humor injectat, o paraules no característiques.CASAL RURAL PINTACOQUES

ACTIVITAS INFANTILS DE 3-16 ANYS AL AIRE LLIURE, NATURA, ANIMALS, HORT, CUINA-PASTES, OFICIS ENTRE ALTRES.
El Pebrot Violeta.

Un mon de fantasia amb ilució.

Hi va haver una vegada un rei i una reina que desitjaven molt tenir fills. Després de molt de temps, la Reina va tenir una nena. Era tanta la seva alegria que el Rei va anunciar una gran festa per al bateig. Com a madrines de la petita Princesa, van convidar a totes les fades que van trobar al regne, un total de set.

El Rei va preparar per a cada fada un regal : Un cofre fet d'or, rubís i diamants. Les fades, en agraïment, li van otorgar a la petita princesa un do cadascuna.

- Seràs la més bella de totes les doncelles!

- Tindràs la bondat d'un àngel!

- La gràcia d'una gacela!

- Ballaràs amb tota perfecció!

- Cantaràs com un rossinyol!

- Tocaràs tots els instruments musicals de maravella!

De sobte, una dona va entrar a la sala. Oh! Era la fada malvada, perduda desde feia temps!

Us heu oblidat de mi! - va dir molt furiosa, i com a venjança va llançar un encanteri contra la Princesa : "El dia del teu aniversari número setze et punxaràs amb una agulla i moriràs!"

L'última de les fades bones, que encara no havia donat el seu regal, va dir amb veu dolça : Majestats, la vostra filla es punxarà el dit amb una agulla, però no morirà. Dormirà profundament i passats cent anys un príncep la despertarà.

El Rei, espantat, va ordenar que destruïssin totes les agulles del regne. Van passar així setze anys sense que els passés res ... fins que un dia la Princesa, passejant pel gran castell, va descobrir una petita habitació. Allà la fada malvada disfressada de vella, cosía amb agulla i fil - Mai havia vist res similar! - va exclamar la Princesa, prenent una de les agulles.

I llavors ... Es va punxar el dit! tal i com havia previst la fada malvada! A l'instant la princesa va caure a terra, quedant profundament adormida.

El Rei, desconsolat, va traslladar a la bella Princesa i la va ficar en el seu magnífic llit d'or i plata. Ràpidament, va fer cridar la fada bona que, al veure la gran tristesa de tots els habitants del castell, va dir al rei : - Majestat, per a que la nostra Princesa no es trovi sola en el somni, tots dormiran i no es despertaran fins que ella es desperti.

Just després d'haver pronunciat aquestes paraules, tots al castell van caure adormits. A partir d'aquell moment, un bosc màgic va cobrir el castell.

I així van passar cent anys fins que, un príncep ben plantat, muntat en el seu cavall va passar alavora del lloc, llavors màgicament el seu cavall es va aturar. I tot just desmuntar, el bosc impenetrable que hi havia davant seu es va obrir davant dels seus ulls i va veure el castell. El Príncep, intrigat, va entrar en aquell lloc, on tothom semblava dormir.

Quan va arribar al magnífic llit d'or i plata, la bonica Princesa dormia. Bocabadat per la seva bellesa, es va inclinar i va posar suaument els seus llavis sobre les rosades galtes de la bonica jove.

I la bella Princesa va despertar! I amb ella també van despertar tots els habitants del castell!

Tots van començar a ballar d'alegria! L'endemà, els festejos van acabar amb una gran boda que va unir per sempre més a la bella Princesa i al gallard Príncep enamorats.