Presentació
El principal objectiu es el de formar joves del municipi en temas de manteniment i conservació d'edificis i espaís urbans mitjançant les feines de reparacío i manteniment dels Centres Cívics Municipals i en temas de Microinformàtica.

Escola Taller de Sant Salvador

Esta es la Web de la escola taller de Sant Salvador.

L’Escola Taller de Sant Salvador surt d’una proposta de l’Associació de Veïns d’aquest barri. Atès que el Centre Cívic, del barri patéix constants acions que podriem qualificar de vandàliques. L’Associació de Veïns considerà, d’acord amb la direcció del centre, que una Escola Taller podia servir per reparar els desperfectos i, per altra banda, per implicar els joves de la zona (alguns d’ells, probablement, protagonistes d’alguna de les accions) en el manteniment i conservació de l’equipament a partir de la seva participació a l’Escola Taller i a les activitats de reparació i manteniment que es desenvoluparien.

Centro Cívico Sant Salvador


La idea és força interessant i s’ha ampliat reforçant l’aspecte de formació i qualificació dels/de les joves que hi participin i ampliant tant els equipaments en que intervindria (enlloc d’un Centre Cívic, passarien a ser TOTS els Cetres Cívics de la ciutat i el Parc Ecohistòric del Pont del Diable amb l’objectiu de facilitar l’aduisició teòrica i pràctica de coneixements de diferents oficis) i el col-lectiu de joves que en podrien gaudir, passant de “joves de Sant Salvador” a “joves del municipi de Tarragona”.

El Centre Cívic que s’utilitzaria com a seu de l’Escola Taller seria el de Sant Salvador que ja compta amb aules, espais per vestidors amb guixetes, etc. i les tasques de reparació i manteniment s’efectuarien en el mateix Centre i en els de Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Bonavista. El Parc Ecohisòric del Pont del Diable es contempla atesa la seva proximitat i les possibilitats formatives pel que fa a la jardinería.

El principal objectiu a assolir és el de formar i qualificar joves del municipi en situació d’atur en temes de manteniment i conservació d’edificis i espais urbans mitjaçant les tasques de reparació imanteniment de Centres Cívics municipals i en temes de microinformàtica, multimedia i administracó de servidors.