Presentaciˇ
Excavacions Marc Oriol

EXCAVACIONS MARC ORIOL

 MES DE 25 ANYS FENT EXCAVACIONS, ARRENJAMENTS DE TERRES, MOVIMENTS DE TERRES, NETEGES DE FOSSES I TREBALLS AMB CUBA D'AIGUA, PER A PARTICULARS U OBRA PÚBLICA.. ETC, AMB EXCAVADORA JCB, MINIGIRATORIA TAKEUCHI I CUBA. TELF. 607391908 - CAMBRILS.

ExcavadoraTackeuchiCuba