Onze vereniging - presentación
Kersverse vereniging die Vlamingen en al wie geïnteresseerd is in Vlaanderen en woont aan de Costa Dorada wil bijeenbrengen. --- Nova associació que té com objectiu reunir belgues flamencs i interesats en Flandes en tot l´àmbit de la Costa Daurada.

Wie zijn wij?

De filosofie van ´Vlamingen aan de Costa Daurada´

De filosofie van onze Vereniging is eenvoudig. Vlamingen die zich hier aan de Costa Daurada gevestigd hebben en alle niet-Vlamingen uit deze contreien die hun hart verloren hebben aan Vlaanderen samenbrengen. Waarom? Verschillende redenen. Om contact te blijven houden met andere Vlamingen en de band met het verre Vlaanderen niet verbreken. Omdat je een stukje Vlaanderen en België aan uw kind, echtgenoot, echtgenote of partner wil meegeven. Of gewoonweg omdat je je kring van bekenden wil uitbreiden.

Vlamingen in Spanje zijn over het algemeen goed geïntegreerd, maar de behoefte om om te gaan met andere land- en streekgenoten is iets wat de meeste buitenlanders in Spanje af en toe overkomt. Wat is het dat een Vlaming die in Spanje woont dan mist? Familie en vrienden die ze hebben achtergelaten, de Belgische gastronomie (speculaas, streekbieren, pickels, hagelslag, koekjes van Delacre, om er maar een paar te noemen), Vlaamse/Belgische folklore (Sinterklaas-, paas- en andere feesten), de gelegenheid om nog eens hun moedertaal te praten, en iedereen zal dit lijstje zelf wel kunnen aanvullen.

Er zijn veel meer Vlamingen die in de provincie Tarragona wonen dan we denken. Niet zo veel natuurlijk als de Vlaamse kolonies in Barcelona of aan de bekendere costa´s. Volgens officiële cijfers (van 2011) wonen er in de provincie Tarragona maar liefst 1.054 Belgen (hoeveel ervan Vlaming zijn is onbekend), ongeveer één vijfde van alle Belgen die in Catalonië wonen. Geen massa, maar toch niet onaanzienlijk. En in Tarragona ziin er nog eens 1.342 Nederlanders. De overgrote meerderheid van Vlamingen en Belgen hebben tot nu toe nooit contact gehad met andere landgenoten. Daar willen wij verandering in brengen door af en toe activiteiten te organiseren voor alle Vlamingen en Belgen aan de Costa Daurada.

Het begon allemaal in de zomer van 2010, toen een paar Vlamingen uit Cambrils en Tarragona bijeenkwamen. Allemaal vonden we het belangrijk dat onze kinderen de Nederlandse taal zouden leren kennen om met de familie in België te kunnen praten en ook om iets meer over de achtergrond van hun Vlaamse papa en/of mama te leren. Hieruit stroomde ons eerste initiatief voort: Nederlandse lessen voor kinderen. We vonden vrij snel een clublokaal (in Cambrils) en startten met de lesjes in september 2010. Na ons eerste jaar stappen we ons tweede werkjaar in met iets grotere ambities. Onze bedoeling is tegemoet te komen aan die behoefte die er leeft onder Vlamingen om met andere Vlamingen en Belgen die wonen aan de Costa Daurada in contact te komen door op z´n minst één maal per trimester een activiteit op poten te zetten (een etentje, een excursie, Sinterklaasfeest, paaseitjeszoektocht, enz).

De Vereniging Vlamingen aan de Costa Daurada - in het Catalaans noemen we ´Asociació de Flandes a la Costa Daurada´- staat open voor iedereen, ongeacht hun nationaliteit. Wij zijn er niet enkel voor Vlamingen. Iedereen die aan de Costa Daurada woont en verlangt naar een stukje Vlaanderen en 
een stukje België is welkom: Catalanen, Spanjaarden en natuurlijk ook Franstalige Belgen en Nederlanders. Er zijn trouwens heel wat Catalanen die in België gewoond of gestudeerd hebben en die af en toe ook wel eens heimwee hebben naar het verre België. Als je nog andere Vlamingen, expats, overwinterende senioren of Vlaams-Spaanse gezinnen die verzeild zijn geraakt aan dit stukje van de Spaans-Catlaanse kust, vertel hen dan het blijde nieuws. Je kan ons ook vinden in Facebook (´Vlamingen Costa Dorada´).