Presentació:
Descripció, presentació o introducció de la web o del seu contingut

icona rss Rss

PUBLICACIONS

HISTORIA Y DIDACTICA

Publicación de trabajos desarrollados durante mi vida profesional tanto en el aspecto de investigación como historiadora o en la labor docente en la escuela publica y dirección en el Camp d'Aprenentatge de Tarragona.

Los trabajos presentados son de un amplio espectro ya qiue abarcan desde temas de historia, historia del arte o aspectos costumbristas.

En las publicaciones tenemos dos grandes grupos:  1. Trabajos sobre historia, 2. Aspectos de didáctica i metodologia aplicados a la educación.ESTUDIS

 CONFERENCIES

 Galeria d'imatges

 Casa Navàs

 El Modernisme

En el tombant del segle XIX i XX, es difongué per Europa un moviment decoratiu, romàntic i individua-lista, que es conegué, com a Art Nouveau, Modern Style, Jugendstil, Style Li-berty, Sezessionstil, Style 1900, Style Nouille 0 Modernisme. L’estil inclogué nous proce-diments artístics i activà la incorporació de motius ornamentals inspirats en la natura, amb preferència per les formes vegetals i flo-rals. Pel que fa a l’arquitec-tura, arraconà la tendència d’imitar estils anteriors, i introduí una construcció fundada en l’ornamentació. Es caracteritzà pel predomini de la corba sobre la recta, la riquesa i el detallisme de la decoració, l’ús freqüent de motius fitomòrfics, el gust per l’asimetria, l’esteticisme refinat, el dinamisme de les formes, i per la revalorit-zació de les tècniques i dels oficis artesanals manifestada en les peces de pedra picada de difícil estereotomia, en la talla de fustes exòtiques, en els ferros forjats de baranes i reixes, a més dels revestiments de façanes i interiors amb ceràmiques, relleus de terra cuita i mosaics, finestrals amb vidres policroms i complicades cobertes. El triomf universal de l’estil fou sens dubte l’exposició Universal de París del 1900, però la consolidació del Modernisme arquitectònic a Catalunya es degué, sobretot, als arquitectes Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch.