ForraLibros Tarragona


Servei no professional de folrat artesanal de llibres a Tarragona.
Recollida, folrat i lliurament inclosos.

1 llibre = 1 euro

Folrat amb paper adhesiu (inclòs en el servei)
99% lliure de bombolles.

whatsapp de contacte: 619 642253


 

Servicio no profesional de forrado artesanal de libros en Tarragona.

Recogida, forrado y entrega incluidos.

1 libro = 1 euro

Forrado con papel adhesivo (incluido en el servicio)
99% libre de burbujas.

whatsapp de contacto: 619 642253