Presentació
Associació Gaura treballa amb els infants i joves per promoure valors com la solidaritat, la cooperació i el voluntariat a través d'accions d'educació no formal.

ASSOCIACIÓ GAURA

Us presentem la pàgina web de l'associació Gaura.

La nostra associació preten fomentar l'associacionisme, la cooperació i el voluntariat en els joves.
Així mateix, duem a terme un treball amb infants i joves amb risc o conflicte social a través de l'educació no formal.