Grup Excurcionista Camp Tarragona

Actualitat

01 pr.jpg

Previst

pr.jpg

 
Entitat sense ànim de lucre que es caracteritza pel fet d’aglutinar les arrels de l’excursionisme clàssic català  junt amb les necessitats de l’excursionisme contemporani.