Presentació
Diseny, ilustració, de tot al que em vull dedicar enfocat cap a l'art i més enllà.

Ilustració

ILUSTRANT

Dibuix 1, dos San