Presentació
pągina personal on s'hi trobarą activitats relacionades amb la titular

Retalls de diari
La Columna

Llibre de poesia d'Anna AlmazanLa infanticida

S'ha publicat de nou La infanticida de Caterina Albert

Dins el llibre "Entorn de La infanticida" de Anna Almazan, hi trobem, de vell nou, el text del monòleg "La infanticida" de l'escriptora Caterina Albert que usava el seudònim de Víctor Català.

Dins aquest web hi trobarem retalls de diari on s'explica la novetat literària.