El despatx

 El despatx neix l’any 2008 en un moment complicat de crisi, on diversos drets de la ciutadania s’han vist saccejats de manera important i significativa. Un d’aquests drets és el dret a l’assistència jurídica gratuïta, el dret d’accés a la justícia i la tutela judicial efectiva, així com la igualtat de tots els ciutadans a l’accés a l’administració de justícia.

El compromís del despatx és amb el valor de la justícia i la protecció dels drets de les persones com a garantía de la seva llibertat i dignitat, valors superiors.

“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.” (Article 1, Declaració Universal dels Drets Humans).