Presentacio

BENVINGUTS AL NOSTRE WEB

 

EMPRESA DEDICADA A LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS D'ENGINYERIA 

ELECTRICITAT INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS
MANTENIMENT
   
   
FONTANERIA TRACTAMENT DE L'AIGUA
  BOMBES SUBMERGIBLES
   
CLIMATITZACIÓ CALEFACCIÓ
  AIRE CONDICIONAT
  ENERGIES RENOVABLES
GAS  
   
   
ENGINYERIA PROJECTES
  LEGALITZACIONS
  ACTIVITATS
  MEDI AMBIENT
  SERVEIS VARIS
   
   
   


Contacte:
Instal.lacions Sendrós,S.L.
Rambla Marinada,5
43712 Llorenç del Penedès
Tel 977677011
e-mail sendros@cetit.cat