Presentació del projecte

 Eco fira es una proposta de fira ecològica entre els diferents pobles de la conca del barbera, aquest any localitzada a Les piles de gaia,ja que existeix una gran demanda de trobada des de les diferents associacions i particulars que es dediquen a la qualitat de vida des d' aquest àmbit, en aquest poble.

 


La trobada es localitzaria cada any en un poble o ciutat diferent de la conca, per crear i millorar les xarxes entre les diverses localitats. D’aquesta manera tots els pobles tenen l'oportunitat de participar i fer-se promoció dels seus productes típics i/o ecològics (sempre de la terra)

 

Aquesta es una proposta arriscada, ja que depèn de la participació activa de la població, ja sigui des de associacions, gremis, grups o individus. Encara que amb il·lusió i esforç i una bona comunicació el projecte eco piles pot ser tot un èxit.

                                                       escut.jpg     foto2.jpg