Presentació
ART PICTORIC

icona rss Rss

Obres pictoriques retrats i caricats

Mireu a totichopas.bloghspot.com clicant a lèsquera on diu en lletres blaves l'artista del moment.