PÀGINA DE JOAN-ANDREU TORRES

BENVINGUTS A TOTES I A TOTS

jats - Fes clic aquí per veure la imatge en la seva mida original   Joan-Andreu Torres i Sabaté

   Lloc de neixement: Riudoms.

   A/e:   jats@tinet.cat

   Estat civil: casat i amb dos fills.

Situació actual: Jubilat 

 ESTUDIS

   a) Títols oficials
      ‑ Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció de Pedagogia, expedit el 31 de gener de 1977. Universitat de Barcelona. Dependències de Tarragona.
      ‑ Llicenciat en Filologia, secció de Filologia Hispànica, expedit el 8 de gener de 1979. Universitat de Barcelona. Dependències de Tarragona.
-         Llicenciat en Filologia, secció de Filologia Catalana, expedit el 30 de juliol de 1984. Universitat de Barcelo­na. Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona.
-         Postgrau de “Direcció Escolar” Iniversitat Ramon Llull, Barcelona. Curs 2000-2001.
   b) Altres titulacions
      - Monitor Poliespotiu, 2 de setembre de 1971.
      - Socorrista,especialitat Primers Auxilis, 10 de setembre de 1971.
      - Preparador de Bàsquet, 12 de setembre de l971.
      - Preparador de Club de Voleibol, 12 de setembre de l971.
      - Entrenador de futbol juvenil, 30 de juny de l978.
      - Entrenador de futbol regional, 30 de juny de l979.
      - Director de Colònies i Clubs d'Esplai, 28 de febrer de1983.

 EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS

   a) Llocs de treball
      - Educador de l'Internat del Col.legi Sant Pau de Tarragona. Cursos 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1975-76.
      - Professor d'Educació Física al Col.legi Sant Pau. Cursos 1972-73, 1973-74. 
      - Professor de Religió del Col.legi Sant Pau de Tarragona. Curs 1975-76.
      - Professor d'EGB del Col.legi Seminari Menor de Tarragona. Cursos 1976-77, 1977-78.
      - Professor d'EGB del Col.legi Sant Pau de Tarragona. Cursos 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85.
      - Director del Col.legi Sant Josep Obrer de Tarragona. Cursos 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1990-91.
-         Director de la Casa Tutelar "Sant Josep" de Tarragona. Curs 1989-90.
-         Director del Col·legi Sagrat Cor de Jesús de Tarragona. Cursos 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-05, 2005-06, 2006-07.

-  Titular del Col·legi Sagrat Cor de Jesús de Tarragona. Cursos 2007-08, 2008-09, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15.
-  Professor de l'Escola Universitària de Treball Social "Sant Fructuós" de Tarragona. Cursos l986-87, 1987-88,1988-89, 1980-90, 1990-91, 1991-92. 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000.
-  Cap de Departament de Ciències Socials de l'Escola Universitària de Treball Social "Sant Fructuós" de Tarragona. Cursos 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91.
- Professor PDI de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Departament de Pedagogia. Matèria impartida: Història de l'Educació. Curs 2008-09, 2009-10. Legislació i gestió educativa. Curs 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15.


 Publicacions

      ‑ Torres, J.A., Mas, C.: Rem. LLengua Catalana 1r. curs d'EGB. Ed. Bruño. Barcelona, 1979 (1a. ed.), 1981 (2a. ed.)
     ‑ Torres, J.A.,Mas,C.: Xarxa. Llengua Catalana 2n. curs d'EGB.  Ed. Bruño. Barcelona, 1979 (1a. ed.), 1981 (2a. ed.)
     ‑ Torres, J.A. et al.: Calafat I. Llengua Catalana.  Formació Professional. Ed. Bruño. Barcelona, 1980.
     ‑ Torres, J.A. et al.: Calafat II. Llengua Catalana. Formació Professional. Ed. Bruño. Barcelona, 1980.
     ‑ Torres, J.A.,Mas, C.: Rem. Llibre de lectura. Cicle        Inicial. 1r. curs EGB. Ed. Bruño. Barcelona, 1982.
     ‑ Torres, J.A., Mas, C.: Xarxa. Llibre de lectura. Cicle Inicial.  2n. curs EGB. Ed. Bruño. Barcelona, 1982.
     ‑ Torres, J.A., Mas, C.: El Rem. Ensenyament del valencià. Cicle Inicial. Primer nivell. Ed. Bruño. Alaquàs, 1984.
     ‑ Torres, J.A., Mas, C.: La Xarxa. Ensenyament del valencià.  Cicle Inicial. Segon nivell. Ed. Bruño. Alaquàs, 1984.
    ‑ Torres, J.A., Mas, C.: Nostra Dona de la Salut. Col.lecció  "Pau de les Postals", 3. Tarragona, 1984.
     ‑ Torres, J.A., Mas, C.: Gènic 1. Llengua Catalana 1r. EGB.  Ed. Bruño. Barcelona, 1988.
     ‑ Torres, J.A., Mas, C.: Gènic 2. Llengua Catalana 2n. EGB.  Ed. Bruño. Barcelona, 1988.
     ‑ Torres, J.A., Mas, C.: Gènic. Orientacions didàctiques.    Ed. Bruño. Barcelona, 1988.

    c) Entitats científiques, acadèmiques o professionals a què pertany:
     - Omnium Cultural del Tarragonès. President de l'entitat des de l'any 1999 fins el 2011.  Membre de la Junta Directiva Nacional des de l'any 2008 al 2012
     - Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar".
     - Gogistes Tarragonins.

     - Soci del Club Gimnàstic de Tarragona.


  d) Premis:

-         Primer premi en el "Certamen d'Investigació sobre Folklore i Costums Tarragonins", atorgat el 27 de juny de 1981, pel treball titulat: Nostra Dona de la Salut, realitzat en col.laboració amb Carme Mas.
-         Coordinador del treball realitzat per alumnes de Cicle Inicial del Col.legi Sant Pau de Tarragona, mereixedor del Premi Baldiri Reixach, amb el títol següent:
                "LA IMPREMTA AL CICLE INICIAL"  En el curs escolar
1981-82.
  
    Participacions
                 
       . ICE de la Universitat de Barcelona. Ajut per a la recerca en l'àrea de l'ensenyament no universitari, curs 1982‑83. Treball realitzat en col.laboració amb Carme Mas. Muntatge àudio‑visual sobre origen ,evolució i dialectalització de la llengua catalana".              .
                        . ICE de la Universitat de Barcelona. Ajut per a la recerca en l'àrea de l'ensenyament no universi­tari, 1984‑85. Treball realitzat en col.laboració amb Carme Mas. Muntatge àudio‑visual sobre història de la literatura catalana".      
      . Cursos i seminaris organitzats pel Secretariat de l'Escola Cristiana de Catalunya.
            Sobre la Reforma de l'ensenyament, el Batxillerat, la millora de la qualitat en els cenetres educatius, funcionament de l'equip directiu,....
    - Jurats:
         Membre del jurat del Concurs Literari Juvenil "Domènech Guansé", convocat per Omnium Cultural del Tarragonès els anys 1978, 1979, 1980 i 1981.
          Secretari del jurat del Premi d'assaig "Rovira i Virgili" Premis Ciutat de Tarragona. Anys 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000.
Secretari del jurat del Premi de novel·la “Pin i Soler” Premis Ciutat deaTarragona. Anys 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Congressos, jornades, sympòsiums:
      . Participació en les "Sessions d'Orientació per a  professors de Parvulari i Cicle Inicial d'EGB" celebrades a Tarragona del 10 al 24 de novembre de 1981.
        . Assistència al "I Congrés de Llengua i Literatura Catalanes" celebrat a Tarragona del 4 al 7 de maig de1983.
 
  TASQUES DE SERVEI I VOLUNTARIAT
      
       - Cap del Departament de Premsa i Propaganda de Càritas  Diocesana de Tarragona i membre de la Permanent, de l'any 1985 al 1993.
       - Professor de l'Escola de Catequistes de l'Arquebisbat  de Tarragona, des de l'any 1984.
       - Director de Colònies i Campaments de l'Esplai "Liana" de  Riudoms de l'any 1967 al 1970.
       - Colònies i Campaments del Col.legi Sant Pau de Tarragona, els anys 1978, 1979 i 1980.       
       - Director de les Colònies de Joves de la Parròquia de Sant Pau de Tarragona des de l'any 1985.
       - Professor de l'Escola de l'Esplai de Tarragona des de  la seva creació, l'any 1977.
       - Cap del Departament de Pedagogia de l'Escola de l'Esplai de Tarragona els anys 1981 i 1982.
       - Director de l'Escola de l'Esplai de Tarragona de l'any 1983 al 1992.
       - Participació en els Congressos de Professors de "Escuelas de Educadores en el Tiempo Libre" celebrats a:  Coma-ruga, 17,18 i 19 de març de l984. Alcúdia, 16,17,18,19 de març de 1985.           - Assistència a les "Jornades Catalanes d'Educació en el Temps Lliure" celebrades a L'Hospitalet de Llobregat els dies 1,2,3 de novembre de 1985.      
     - Ponent a les Escoles d'Estiu del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre l'any 1984 i 1985 respectivament, sobre "L'educació en el Temps Lliure".
       - Participació en les Trobades de Professors de la "Federación de Escuelas de Tiempo Libre" a Madrid els anys 1986 i 1987.
- Participació en la Trobada de Professors de la Coordinació Catalana a Monells (Girona) l'any 1987.
- Participació en el Vè Congrés de l'escola cristiana de Catalunya. 1997-98.
      - Participació en la Taula rodona sobre "Els Ajuntament i la corresponsabilitat en l'educació". Celebrat a Tarragona el 26 de novembre de 2005. 
     - Participació en les III Jornades d'Educació "Valors de les persones, desenvolupament social" en una taula rodona sobre les aportacions de l'escola concertada als valors de les persones i al desenvolupament social, organitzades per la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URV.
 - Participació en la Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya "El centre educatiu, compromís+innovació" celebrat a Manresa el dia 12 d'abril de 2008.