Comunitat de regants de les hortes de tarragona

Es tracte d' una comunitat que te uns socis els quals els hi donen dret a regar les finques de la seva propietat.

 

 

La. comunitat te distribuides varies zones denominades parellades, llocs on destinen

`l'aigua, segons els dies de la setmana.  Els punts son denominats con segueixen:

RECMAJOR,  VOLTA ,  ROCA, HORTA GRAN