Presentació
Coses meves i ja veurem...

Velles paraules, paraules belles

Raconet

Tinc un problema: no m'acaba d'agradar aquesta distribució de la web. Massa espai a l'esquerra i a dalt.

Anem per parts (tal com va dir Jack El Desbudellador)