Presentaciˇ
Utilitats per ampliar les funcionalitats del teu WebFÓcil

Afegir noves funcionalitats al WebFÓcil

Per tal d'aprofitar els múltiples recursos que moltes empreses ens ofereixen hem cregut convenient de oferir petits manuals que permetin als nostres usuaris de fer servir aquests recursos gratuïts dintre del seu webfàcil.