Reglament

ORGANITZACIÓ
El II Open d'escalada és organitzat pel C.E. La Xiruca Foradada, el dia 18 d'octubre, al rocòdrom municipal del Pla de Santa Maria, dins els actes de la Fira del Vent.
El rocòdrom està equipat amb vies d'escalada amb corda de diferents graus de dificultat.
Cada participant ha de portar el seu propi casc, talabard i peus de gat, essent obligatori el seu ús.
Per assegurar a un company cal portar un dispositiu autoblocant automàtic, per exemple, un grigri.
Només està permès utilitzar magnesi líquid.

INSCRIPCIÓ
Places limitades a 30 participants.
La inscripció es pot fer fins el dia 16 d'octubre, a través d'aquesta pàgina web o enviant un mail a laxirucaforadada@tinet.cat indicant nom i cognoms, DNI complet, edat, tipus de llicència i telèfon de contacte.

Les inscripcions quedaran formalitzades després d'haver fer el pagament al número de compte de La Caixa

2100-0782-98-0200079948
Com a concepte cal que poseu "Open" i el vostre nom i cognoms.

Preus inscripcions fins el 15 d'octubre:
Preu federat:           no socis:  7€      socis: 5€
Preu no federat :      no socis: 12€      socis 10€

A partir del 16 d'octubre els preus s'incrementaran en 2€.

L'edat mínima per participar és de 11 anys.
Els menors d'edat hauran d'enviar l'autorització signada pel pare, mare o tutor legal a laxirucaforadada@tinet.cat.
L'autorització també s'haurà de presentar el dia de la prova.
En arribar s'haurà de presentar el document d'identificació i, els federats, la llicència federativa vigent.

FORMAT OPEN
El format serà de tipus marató, encadenant el major número de vies en el temps establert. Hi haurà unes 10 vies equipades amb corda de 7 metres d'alçada i diferents graus de dificultat (vies per a tothom). Cada via tindrà diferent color de preses i una puntuació en funció de la dificultat. Puntuarà la via encadenada, sense comptar el número d'intents.
No hi haurà jutges, cada participant reflectirà en una taula les vies encadenades i al final de la jornada es sumaran els punts.
Hi haurà un diploma per a cada participant indicant la via de més dificultat assolida.
Pel fet de participar rebreu un obsequi, beguda, i participareu en un sorteig de material al final de la jornada.

HORARIS
Rebuda de participants:                                     de 10:00 a 10:30
Instruccions als participants:                                        10:45
Durada de l'Open:                          matí              de 11:00 a 14:30
                                                    tarda              de 17:00 a 20:00
Diplomes i sorteig de material:                                     20:00

NORMES DE SEGURETAT
Per escalar és obligatori l'ús de casc, talabard i peus de gat.
S'han d'utilitzar tots els punts d'assegurament de la via de forma consecutiva fins a la reunió.
L'assegurament d'un escalador s'ha de realitzar mitjançant un dispositiu autoblocant automàtic, tipus grigri o similar. La relació de pesos entre escalador i assegurador ha d'estar equilibrada.
No es permet el descens de l'escalador de forma ràpida.
Només es pot utilitzar magnesi en la seva fórmula líquida.
És recomanable realitzar estiraments i escalfar adequadament abans de començar a escalar, per evitar lesions.
Qualsevol deterioració o anomalia detectada que posi en perill la integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació, haurà de ser immediatament comunicat al personal d'organització.

RESPONSABILITAT
Afrontar una jornada d'escalada requereix unes condicions físiques i psíquiques òptimes. L'entitat organitzadora no està obligada a demanar cap tipus de certificat mèdic, si bé té la potestat d'admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant l'Open.
L'entitat organitzadora no assumeix cap tipus de responsabilitat pels accidents, negligències i danys a tercers que es poguessin produir durant l'Open d'escalada.

PROTECCIÓ DE DADES
En conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, els participants donen el consentiment per a que les dades que ens proporcionin siguin incloses en una base de dades del C.E. La Xiruca Foradada amb la finalitat de poder gestionar les activitats de l'Open d'Escalada i mantenir la relació i comunicació amb ells. En qualsevol moment poden exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint un escrit al centre (Plaça de la Vila, núm. 1, El Pla de Santa Maria) o enviant un correu a laxirucaforadada@tinet.cat.


Tornar