Presentació
PER TROBAR AQUELLES CANÇONS OBLIDADES I QUE POTSER NO VOLDRIES TORNAR A ESCOLTAR I D'ALTRES ORTERES DE CULLONS..