Presentació
Aquesta és una pàgina que vol aportar quelcom per poder construir dins del món de l'Educació i del Sentit de la Vida.

icona rss Rss

"La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor" Paulo Freire

"Si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas"
                        Noam Chomsky

"L'objecte de l'Educació és formar éssers aptes per a governar-se a ells mateixos, i no per a ser governats pels demés"
                       Herbert Spencer.

"No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee"
                       Günter Grass


"És necessari desenvolupar una pedagogia de la pregunta. Sempre estem escoltant una pedagogia de la resposta. Els professors contesten a preguntes que els alumnes no han fet"
                        Paulo Freire


"Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo
segundo"


"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad"

                        Albert Einstein

"Les coses importants s'aprenen però no s'ensenyen. Podem aprendre de tenir bona lletra, però la naturalesa última de la realitat s'escapa al llenguatge"

"Les escoles han d'ensenyar a saber qui és cadascú, per poder-se emancipar"
                        Joan Brossa