::Presentació >OFERTA FORMATIVA

OFERTA FORMATIVA

LLENGUATGE MUSICAL

 

INSTRUMENTS

 
 INSCRIVIU-VOS 
   INSCRIVIU-VOS 
 
 • Sensibilització i Coral a partir de 4 anys
 • Iniciació i coral
 • Llenguatge musical de Grau Elemental
 • Llenguatge per adults
 • Tècnica vocal
 • Grup vocal adult
 • Conjunt instrumental
 
 • PIANO
 • FLAUTA
 • CLARINET
 • SAXÒFON
 • GUITARRA CLÀSSICA
 • GUITARRA ELÈCTRICA
 • VIOLÍ
 • BATERIA